Hovedside: Arbeid&Bolig: Arbeid: Hvordan skrive søknad

Arbeid
Skrive søknad
Hva er CV ?
Bolig
Husleiereglene

 

 

Hvordan skrive søknad?

Hvordan skal en søknad utformes?

  • En søknad skal være kort og konsis, helst ikke lenger enn 1 A4-side.
  • En søknad har flere deler: selve søknaden + CV + vedlegg (kopier av vitnemål og attester)
  • Skriv ny søknad for hver stilling du søker på - masseproduserte søknader kan lett gjennomskues.
  • Fortell nøyaktig hvilken stilling du søker på.
  • Referanser: En søknad inneholder ofte to referanser. En referanse kan være en tidligere arbeidsgiver eller en lærer - noen som kan "gå god for deg" og gi nærmere informasjon om deg. NB! Du må alltid spørre før du fører noen opp som en referanse!
  • Overhold søknadsfristen!

Eksempel på søknad:

Her finner du et eksempel på hvordan en søknad kan være utformet. Du må alltid formulere søknaden etter stillingen du søker på, og tenk nøye over disposisjonen.

Sølvi Normalbakke
Tore Brumms plass 2
9000 Tromsø
tlf. 555 3425 Tromsø 7. mai 2002

S.Vindel&B.Drag AS
v/Tarjei Trikken
Balle Klorins gt. 10
9000 Tromsø


Søknad på stilling som sekretær

Jeg viser til annonse i avisa Nordlys 26. april 2003 og telefonsamtale med adm.dir. Tarjei Trikken 29.04.03. Jeg vil med dette søke på stillingen som sekretær hos S.Vindel&B.Drag AS.

Personlig bakgrunn
Jeg er en jente på 19 år, født og oppvokst i Tromsø. Jeg tok examen artium ved Kongsbakken videregående skole i Tromsø i 2002. Fra 1. august 2002 til i dag har jeg vært ansatt som barnehageassistent i Snørrungen barnehage.

Begrunnelse for søknaden
Jeg er en selvstendig og ansvarsbevisst jente, som er vant til å arbeide under press. Tiden i Snørrungen Barnehage har vært morsom og lærerik, men jeg ønsker nå å få litt bredere arbeidserfaring. Jeg er veldig sosial, glad i mennesker, og har god erfaring med data. Jeg mener selv jeg vil bli en dyktig medarbeider i S.Vindel&B.Drag.

Jeg er tilgjengelig for intervju når som helst. Hvis det er noe dere lurer på, kan dere gjerne ringe eller sende en mail. Jeg ser fram til å høre fra dere og håper på et positivt svar.


Vennlig hilsen

Sølvi Normalbakke
Sølvi Normalbakke

Referanser:
1. Guri Malla (Daglig leder Snørrungen Barnehage) tlf: 999 66666
2. Gøran Leksene (klasseforstander Kongsbakken VGS), tlf: 666 99999
Vedlegg: CV, vitnemål fra videregående skole, 1 attest

Ditt navn,
adresse,

telefonnummer
Dato

Mottakerens adresse

 Overskrift m/navn på stilling

Kilde & kontakt

 


Bakgrunn/personalia
Alder, utdanning, arbeidserfaring o.l.

 Hvorfor passer DU til stillingen?

 

 

 

 

 

 

 

Signatur (håndskrevet)

Ditt navn (maskinskrevet)

Referanser (helst 2 stk)


Vedlegg