Hovedside: Utdanning: Kunst og kultur: Film og foto

Utdanning i Nord
Troms
Nordnorge
Nordkalotten
Barentsregionen

Kunst og kultur
Dans
Design
Drama
Film&Foto
Kunst formgivning
Lyd/lys/scene
Musikk

Folkehøyskoler
Stipend
Generell utdanning
Videregående
Univ./Høgskoler

Lån og stipend
Søknadsfrister

Utdanning innen film og foto

Her på Ungdomshuset:Tvibit i Tromsø satser vi sterkt på film. Vi arrangerer filmkurs jevnlig og har etterhvert fått et stort og produktivt filmmiljø på huset. Er du interessert i film, stikk innom oss eller ta kontakt med Christian på tlf: 776 97865 eller christian@tvibit.net.Annen videregående opplæring:

Nordland kunst- og filmskole (privat), Kabelvåg, har kurstilbud som gir basis for høyere utdanning i filmfaget (dokumentarfilm, fiksjonsfilm, animasjonsfilm og eksperimentell film). Det legges stor vekt på prosjektarbeid. Utdanningen gir rett til lån i Statens lånekasse for utdanning.

Statens studiesenter for Film

Filmens hus


Høyere utdanning:


Foto
Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling for spesialisert kunst har studier i fotografi, keramikk, grafikk og tekstil.
Fotografistudiet tar for seg eldre fotografiske prosesser, tradisjonelle fotografiske teknikker, elektroniske media og fotografiske billedkonvensjoner.
Grafikkstudiet omfatter teknikker som høytrykk, dyptrykk, serigrafi, litografi, datagrafikk og fotografiske reproduksjonsteknikker, eventuelt i samarbeid med foto. Kunsthistorie og teori er også vektlagt.

Animasjonsfilm
Høgskolen i Volda har 2-årig animasjonsfilmstudium. Målet med studiet er å kvalifisere studentene til profesjonelt arbeid med animasjonsfilm og bruk av animerte teknikker i nyhets-, informasjons- og opplysningsprogram. I tillegg til generell studiekompetanse, må søkere til studiet legge fram en mappe med arbeidsprøver.

Filmvitenskap
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim har grunnfag (1 år) og mellomfag (½ år) i filmvitenskap. Studiet tar sikte på å gi studentene innsikt i og evne til å analysere og vurdere levende bilders innhold, former og uttrykksmuligheter, levende bilders plass i samfunnet og den betydning de har for enkeltindividers oppfatning av seg selv og omgivelsene, og det nettverk av politiske, økonomiske og institusjonelle forhold som filmen og fjernsynet til enhver tid befinner seg i.

Høgskolen i Lillehammer tilbyr grunnfag (1 år), mellomfag (½ år) og hovedfag (2 år) i filmvitenskap. NTNU og Høyskolen i Lillehammer samarbeider om et hovedfag i filmvitenskap. Studiet skal gi studentene dyptgående teoretisk og praktisk erfaring med film, fjernsyns- og videoproduksjon.

Film- og fjernsynsutdanning
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim tilbyr grunnfag i film/fjernsyn/video.

Høgskolen i Lillehammer har 3-årig høyere film- og fjernsynsutdanning ("Den norske filmskolen"). Utdanningen har følgende seks linjer:
Regilinjen, Produsentlinjen, Fotolinjen, Klipplinjen, Lydlinjen og Manuslinjen.
Det tas opp 4-6 studenter ved hver linje hvert annet år.